Мој ‘Мој рођак са села’

  • Saša Sailović (Serbia) Факултет драмских уметности, Београд
    Sasasailovic@gmail.com

Сажетак

Мој ‘Мој рођак са села’

Reference

Aristotel 1988. O pesničkoj umetnosti. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
Cvjetićanin, Тijana. 2010. „Čiji rođak sa sela.“ Glasnik Etnografskog instituta SANU
LVIII (1): 57–68.
Dragićević - Šešić, Мilena. 2009. „Pod stalnim pogledom – konstrukcija nacionalnog
identiteta i crnogorske nacionalne kinematografije (filmovi Marije Perović)“.
Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti, 15: 99–107.
Đurić, Мiloš. 1990. Istorija helenske književnosti, Beograd: Zavod za udžbenike i
nastavna sredstva.
Kelner, Daglas. 2004. Medijska kultura. Beograd: Klio.
Kot, Јan. 1990. Šekspir naš savremenik, Svjetlost, Sarajevo: 70–83.
Lotman, Јuri. 1976. Semiotika filma, Institut za film, Beograd.
Malešević, Miroslava. 2012. „Iskušenja socijalističkog raja – refleksije
konzumerističkog društva u jugoslovenskom filmu 60-ih godina XX veka.“ Glasnik
Etnografskog instituta SANU 57/2: 107–123.
Šekspir, Wiljem. 1995. Hamlet, kraljević Danske, u Sabrana dela, Službeni list i Dosije.
Објављено
31.08.2017.
Како цитирати
SAILOVIĆ (SERBIA), Saša. Мој ‘Мој рођак са села’. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 65, n. 1, p. 234-238, aug. 2017. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/85>.
Датум приступа: 20 apr. 2024
Секција
Научна критика и полемика