Антропологија, род и Балкан

Сажетак

Марина Матешић, Светлана Слапшак, Род и Балкан.
Породњавање балканизма. Путовање до друге, с препрекама. Загреб: Durieux (Rotulus Universitas) 2017.

Објављено
30.09.2019.
Како цитирати
STEVANOVIĆ, Lada. Антропологија, род и Балкан. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 67, n. 2, p. 481–483, sep. 2019. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/828>.
Датум приступа: 07 dec. 2022