Између небриге и незнања. Жене, сексуалност и репродуктивно здравље у социјалистичкој Југославији

ДОИ: https://doi.org/10.2298/GEI1902309D УДК 305-055.2:613.99(497)"1945/1991" Претходно саопштење

Сажетак

Рад разматра промену положаја жене у социјалистичком друштву и њену делимичну, али не и потпуну еманципацију. Посебна пажња је посвећења односима полова у условима социјалистичке модернизације, слабљeњу друштвених стега и патријархалних назора, буђењу сексуалности, као и последицама које су ове велике друштвене промене пратиле. Kоришћени су извори из Архива Југославије, као и релевантна периодика и литература.
Kључне речи: Југославија, еманципација, жене, сексуалност, абортус, репродуктивно здравље, контрола рађања

Reference

Breznik, Dušan, & Miroslav Radovanović. 1968. Demografski i ekonomski aspekti prostorne pokretljivosti stanovništva Jugoslavije posle Drugog svetskog rata. Beograd: Institut društvenih nauka.
Čalić, Mari Žanin. 2013. Istorija Jugoslavije u 20. veku. Beograd: Clio
Dobrivojević Tomić, Ivana, 2018. „Za željeno roditeljstvo. Državna politika Jugoslavije u oblasti planiranja porodice (1945 – 1974).“ Istorija 20. veka 1: 119–132. DOI: 10.29362/IST20VEKA.2018.1.DOB.119-132
Dobrivojević, Ivana, 2016. „Planiranje porodice u Jugoslaviji 1945–1974.“ Istorija 20. veka 2: 83–98.
Dobrivojević, Ivana. 2013. Selo i grad. Transformacija agrarnog društva Srbije 1945 – 1955. Beograd: Institut za savremenu istoriju.
Ginić, Ivanka. 1967. Dinamika i struktura gradskog stanovništva Jugoslavije: demografski aspekt urbanizacije. Beograd: Institut društvenih nauka, Centar za demografska istraživanja.
Gudac-Dodić, Vera. 2007. „Žena u socijalizmu: sfere privatnosti.“ U Privatnost kod Srba u dvadesetom veku, ur. Milan Ristović, 165–204. Beograd: Clio.
Gudac-Dodić, Vera. 2008. „ Divorce in Serbia.“ Tokovi istorije 1-2: 137–147.
Herzog, Dagmar. 2011. Sexuality in Europe. A Twentieth – Century History. Cambridge: Cambridge University Press.
Kostić, Petar. 1964. „Problem odmakle trudnoće posmatran sa socijalno – društvenog gledišta.“ U V kongres ginekologa i opstetričara Jugoslavije. Diskusija I, 19–22. Sarajevo: Medicinska knjiga.
Kovačev, Milorad. 1964. „Rad komisija za veštački prekid trudnoće AP Vojvodine.“ U V kongres ginekologa i opstetričara Jugoslavije. Diskusija I, 121–125. Sarajevo: Medicinska knjiga.
Kusovac, Dušan, S. Teodorović, & D. Stojanović. 1964. „Posledice veštačkog prekida trudnoće u periodu od tri godine na materijalu od oko 20 000 pobačaja.“ U V kongres ginekologa i opstetričara Jugoslavije. Diskusija I, 117–120. Sarajevo: Medicinska knjiga.
Malačić, Janez. 1984–1985. „Tipovi reprodukcije stanovništva i populaciona politika u Jugoslaviji.“ Stanovništvo 1–4: 42–51.
Marković, Predrag. 2007. „Seksualnost između privatnog i javnog u 20. veku.“ U Privatnost kod Srba u dvadesetom veku, ur. Milan Ristović, 101–128. Beograd: Clio.
Mirković, A, B. Milošević, D. Mladenović, & D. Pantović. 1972. „Sadašnje stanje pobačaja u Srbiji.“ U VII kongres ginekologa-opstetričara Jugoslavije. Referati i koreferati, 183–191. Beograd: Medicinska knjiga.
Rašević, Mirjana. 1989–1990. „Sadržaj i kvalitet podataka o prekidu trudnoće.“
Rašević, Mirjana. 1999. Planiranje porodice kao stil života. Beograd: Institut društvenih nauka, Centar za demografska istraživanja.
Šukarov, Ljubomir, A. Lazarov, M. Stankovski, E. Ćurčijev, & E. Kalamars. 1972. „Medicinski aspekti dozvoljenog prekida trudnoće.“ U VII kongres ginekologa-opstetričara Jugoslavije. Referati i koreferati, 145–167. Beograd: Medicinska knjiga.

Izvori:
Arhiv Jugoslavije (AJ); Fond Socijalističkog saveza radnog naroda Jugoslavije (142); Savez socijalističke omladine Jugoslavije (114); Komitet za zaštitu
narodnog zdravlja (31); Antifašistički front žena (141)
Borba, dnevni list
Broz, J. Tito. 1948. Izgradnja nove Jugoslavije, t 2. Zagreb: Napred.
Deveti kongres SKJ. 1969. Beograd: Komunist.
Savetovanje o problemima trudnoće i kontracepcije. 1963. Beograd: Novinsko izdavačka ustanova Beogradske novine.
Ustav Federativne Narodne Republike Jugoslavije. 1946. Službeni list FNRJ, br 10. od 1. 2. 1946
Ustav Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije sa ustavnim zakonom za sprovođenje ustava Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. 1974. Beograd: Službeni list, 1974.
Објављено
30.09.2019.
Како цитирати
DOBRIVOJEVIĆ TOMIĆ, Ivana. Између небриге и незнања. Жене, сексуалност и репродуктивно здравље у социјалистичкој Југославији. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 67, n. 2, p. 309–323, sep. 2019. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/812>.
Датум приступа: 07 dec. 2022