Род и ред. Родни режими у култури – кроз историју и данас

ДОИ: https://doi.org/10.2298/GEI1902223S УДК 39:305

Сажетак

Тема овог броја доноси шест радова посвећених истраживањима рода у оквиру етнологије и антропологије, али и ширем интердисциплинарном оквиру. Ова интердсциплинарна испреплетаност преставља особеност која се везује за женске и родне студије, па се у самом уводу осврћем и на појављивање ових тема како у дисциплинарним оквирима етнологије и антропологије у домаћој науци, тако и шире у оквиру развоја домаћих школа и часописа који се баве родом. Радови доносе разнородне теме: како је током развоја изучавања рода у хрватској етнологији дошло до јавне злоупотребе ове аналитичке категорије, која је добила ознаку идеологије; стварање дискурса о родној идеологији; истраживање структурног и непрепознатљивог насиља посредством интервјуа са затвореницама; студије случаја о мултимедијалним уметницама и трансжанровском субверзивном деловању у оквирима моде; проблеми сексуалности и репродуктивног здравља жена у југословенском социјалистичком друштву, које је спорводило еманципаторске стратегије, са једне стране, а са друге остајало још дубоко патријархално; и рад о женском наследном праву у османско доба на Централном Балкану, које, као и претходни рад, указује на дискрепанције између норме и живљене праксе.
Кључне речи: род, антропологија, етнологија, женске студије, интердисциплинарност

Reference

Dabižinović, Ervina. 2018. „Vida Matjan – duša svega; uspješna Slovenka u Crnoj Gori (Ljubljana 1896–Kotor, 1993).“ Slovenika: Časopis za kulturu, nauku i obrazovanje IV: 53-80.
Dojčinović, Biljana & Ana Kolarić. 2018. Feministički časopisi u Srbiji: teorija, aktivizam i umetničke prakse u 1990-im i 2000-im. Beograd: Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu.
Đurić, Dubravka. 2010. Politika poezije. Beograd: AŽIN.
Gruhonjić, Dinko & Dubravka Valić Nedeljković. 2019. Mediji civilnog društva kao alternativa medijskom populizumu, senzacionalizmu i lažnim vestima. Novi Sad: Filozofski fakultet.
Ivanović, Zorica. 2003. „Antropologija žene i pitanje rodnih odnosa u izmenjenom diskursu antropologije.“ U Antropologija žene, ur. Žarana Papić, Lidija Sklevicky. Beograd: Biblioteka XX vek.
Ivanović, Zorica, & Lidija Radulović. 2017. „Religija i homoseksualnost: o odbacivanju i potrazi za religijskim i duhovnim izrazom gejeva i lezbejki u savremenoj Srbiji.” U Među nama: neispričane priče gej i lezbejskih života, ur. Jelisaveta Blagojević, Olga Dimitrijević. Beograd: Hartefakt Fond.
Malešević, Miroslava & Didara Dukađini. 2004. Didara: životna priča jedne Prizrenke. Beograd: Srpski genealoški centar.
Malešević, Miroslava. 2007. Žensko. Etnografski aspekti društvenog položaja žene u Srbiji. Beograd: Srpski genealoški centar.
Malešević, Miroslava. 2017. „Pol i rod.“ U Etnologija i antropologija. Mali leksikon srpske kulture. Beograd: Službeni glasnik – Etnografski institut SANU.
Matešić, Marina, & Svetlana Slapšak 2018. Rod i Balkan. Porodnjavanje balkanizma. Putovanje do druge, s preprekama. Zagreb: Durieux.
Pantelić, Ivana. 2018. Uspon i pad „prve drugarice“ Jugoslavije – Jovanka Broz i srpska javnost 1952 -2013. Beograd: Službeni glasnik.
Papić, Žarana & Lidija Sklevicky. 2003. Antropologija žene. Beograd: Biblioteka XX vek.
Radulović, Lidija 2009. Pol/rod i religija: konstrukcija roda u narodnoj religiji Srba. Beograd: Srpski genealoški centar.
Savić, Svenka,. 2017. Doprinos izgradnji mira sveštenica iz protestantskih crkava u Vojvodini. Novi Sad, Beograd: Ženske studije i istraživanja - Futura publikacije.
Stevanović, Lada. 2009. Laughing at the Funeral: Gender and Anthropology in Greek Funerary Rite. Beograd: Etnografski institut SANU.
Zaharijević, Adriana & Katarina Lončarević. 2019. Feministička teorija je za sve. Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju – Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu.

Časopisi:
Genero: časopis za feminističku teoriju. Beograd: Centar za ženske studije. 2002-danas. URL: https://www.zenskestudie.edu.rs/izdavastvo/casopis-genero
Knjiženstvo: časopis za studije književnosti, roda i kulture. 2011-danas. URL:http://www.knjizenstvo.rs/sr/casopisi
ProFemina: Časopis za žensku književnost i kulturu (gl. ur. Svetlana Slapšak). Beograd: Radio B92. 1994–2011.
Ženske studije: časopis za feminističku teoriju. Beograd: Centar za ženske studije. 1995–2002. URL: https://www.zenskestudie.edu.rs/izdavastvo/elektronskaizdanja/casopis-zenske-studije
Објављено
30.09.2019.
Како цитирати
STEVANOVIĆ, Lada. Род и ред. Родни режими у култури – кроз историју и данас. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 67, n. 2, p. 223-230, sep. 2019. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/807>.
Датум приступа: 07 dec. 2022