Лицем у лице: Однос колектива и појединца у првом ангажованом југословенском филму

ДОИ: https://doi.org/10.2298/GEI1901187S УДК 791(497.1):316 Оригинални научни рад

Сажетак

Филм Лицем у лице Бранка Бауера снимљен је 1963. године. Често се назива првим критичким и политичким филмом. Након отпуштања једног радника, у предузећу се одржава раднички савет на коме се се његов колега супротставља директору, због чега бива избачен из партије. Читав филм заправо представља комплексну психолошку драму у коју су укључени сви присутни, отварајући низ питања која спадају у домен антропологије, а то су однос колектива према појединцу, динамика колектива који се надзире, хијерархија, механизми колективне припадности (и одбацивања), као и
важност преузимања политичке одговорности итд. Снимање овог филма поклапа се са временом самоуправног социјализма и са покушајем да се смањи утицај који је новонастала повлашћена класа политичких руководилаца имала. У том смислу, у овом филму се може препознати и дидактичка компонента. По тематици и временско-просторној композицији, ово остварење подсећа на филм Дванаест гневних људи (1957).
Кључне речи: Лицем у лице, самоуправни социјализам, одговорност, појединац, колектив, КПЈ

Reference

Chesters, Graeme, Ian Welsh. 2011. Social Movements. The Key Concepts. London:Routledge.
Douglas Tom. 1995. Scapegoats: Transferring Blame. New York: Routledge.
Hinksman, B. 1988. “Gestalt Group Therapy.“ In Group Therapy in Britain, eds. M. Aveline and W. Dryden, 65–87. Milton Keynes: Open University Press.
Jenkins, Richard. 2004. Social Identity, 2nd edition. London: Routledge.
Lenin, Vladimir I. 1972. „The Immediate Tasks of the Soviet Government.“ In Collected Works, vol. 27. transl. Clemens Dutt, 235–277. Moscow: Progress Publishers.
https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1918/mar/x03.htm (preuzeto 23. septembra 2018.) Dostupno i u štampanom izdanju.
Konstantinović, Radomir. 1991. Filosofija palanke. Beograd: Nolit – Sazvežđa.
Parks D. Craig, Lawrence J. Sanna. 1999. Group Performance and Interaction. Boulder, CO: Westview Press.
Petranović, Branko. 1988. Istorija Jugoslavije 1918–1988, 3. knjiga, Socijalistička Jugoslavija. Beograd: Nolit.
Polletta, Francesca, Jasper M. James. 2001. „Collective Identity and Social Movements.“ Annual Review of Sociology 27: 283–305.
Putinja, Filip, Žoslin Stref-Fenar. 1997. Teorije o etnicitetu. Prev. Aljoša Mimica. Beograd: Biblioteka XX vek.
Samary, Satherine 2018. „A Utpian in the Balkans.“ New Left Review 114, Nov–Dec 2018: 137–150.
Suvin Darko. 2014. Samo jednom se ljubi: Radiografija SFR Jugoslavije 1945–72. Uz hipoteze o početku, kraju i suštini. Drugo dopunjeno izdanje. Beograd:
Rosa Luxemburg Stiftung, Southeast Europe.
Unkovski-Korica, Vladimir. 2015. „Samoupravljanje, razvoj i dug: uspon i pad ’jugoslavenskog eksperimenta’.“ U Dobrodošli u pustinju postsocijalizma,
ur. Igor Štiks i Srećko Horvat, 45-75. Zagreb: Fraktura.
Volk, Petar. 1986. Istorija jugoslovenskog filma. Beograd – Ljubljana: Institut za film – Partizanska knjiga.

Интернетске странице/ Web pages
Joanna E. Rapf, 12 Angry Men, https://www.loc.gov/programs/static/national-filmpreservation-board/documents/12_angry_men.pdf (pristupljeno 2. decembra 2018).
Licem u lice (prikaz) 17. 9. 2012, https://www.prolog.rs/Licem-u-lice-(1963)-article-6242.htm (pristupljeno 21. septembra 2018).
Објављено
29.05.2019.
Како цитирати
STEVANOVIĆ, Lada. Лицем у лице: Однос колектива и појединца у првом ангажованом југословенском филму. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 67, n. 1, p. 187-202, may 2019. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/801>.
Датум приступа: 20 apr. 2024