Socijalna konstrukcija zbilje – kanonsko djelo integrativnih socioloških teorija. Konteksti, analiza, perspektive

DOI: https://doi.org/10.2298/GEI1901033H UDK 316.2 Pregledni rad

Сажетак

Rad se bavi klasičnim djelom sociološke teorije Socijalnom konstrukcijom zbilje autora Petera L. Bergera i Thomasa Luckmanna, knjigom koja je obavljena polovicom šezdesetih godina 20. stoljeća i dala je ključni doprinos razvoju sociologije znanja, ali i socioloških teorija općenito. U članku se izlažu temeljne teze ovog djela koje su obrađene s obzirom na pripadajuće dihotomije poput esencijalizam vs. konstruktivizam, te struktura naspram djelovanje. Navode se i neki primjeri aplikacije njihove teorije koja je, unutar akademske zajednice, naišla na vrlo široku primjenu, iako interpretacija njihovih teza u nizu slučajeva, kako su istakli Berger i Luckmann, nije bila u skladu s autorskom intencijom. Unatoč tome, teorija socijalnog konstruktivizma se nakon objave ovog djela ubrzano razvijala, stoga su na kraju rada prikazani neki njeni daljnji razvojni pravci.
Ključne riječi: socijalna konstrukcija zbilje, sociologija znanja, sociološke teorije, struktura, djelovanje

Reference

Anderson, Benedict. 1983. Imagined communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. London: Verso.
Berger, Peter L., Thomas Luckmann. 1992. Socijalna konstrukcija zbilje. Rasprava o sociologiji znanja. Zagreb: Naprijed.
Bourdieu, Pierre. 2011. Distinkcija. Društvena kritika suđenja. Zagreb: Antibarbarus.
Bourdieu, Pierre. 2002. Praktični čut I–II. Ljubljana: Studia Humanitatis.
Couldry, Nick, Andreas, Hepp. 2016. The Mediated Construction of Reality. Cambridge: Polity Press.
Dreher, Jochen. 2016. “The Social Construction of Power: Reflections Beyond Berger/
Luckmann and Borudieu.“ Cultural Sociology 10 (1): 53–68.
Dreher, Jochen, Vera Hector. 2016. “The Social Construction of Reality, A Four-Headed, Two-Fingered Book: An Intervju with Thomas Luckmann.“ Cultural Sociology 10 (1): 30–36.
Galbin, Alexandra. 2014. “An Introduction to Social Constructionism.“ Social Research Reports 26: 82–92.
Gergen, Kenneth J., Keith E. Davis. 1985. The social construction of the person. New York: SpringerVerlag.
Habermas, Jürgen. 1969. Javno mnijenje. Beograd: Kultura.
Hobsbawm, Eric J. 1990. Nations and nationalism since 1780. Cambridge: Cambridge University Press.
Searl, John. 1995. The Construction of Social Reality. New York: The Free Press.
Sica, Alan. 2016. “Social Construction as Fantasy: Reconsidering Peter Berger and Thomas Luckmann’s The Social Construction of Reality after 50 Years.” Cultural Sociology 10 (1): 37–52.
Špehar, Hrvoje & Vedran Jerbić. 2016. “Europe as an "Empty Signifier": A Radical Constructivist Perspective“ In: Globalization of Culture: European and Global Networks, eds. Vedran Jerbić, Anđelko Milardović i Hrvoje Špehar, 22–43. Zagreb: Politička misao.
Weinberg, Darin. 2014. Contemporary Social Constructionism. Philadelphia: Temple University Press.
Објављено
29.05.2019.
Како цитирати
HROMADŽIĆ, Hajrudin; POPOVIĆ, Helena. Socijalna konstrukcija zbilje – kanonsko djelo integrativnih socioloških teorija. Konteksti, analiza, perspektive. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 67, n. 1, p. 33-43, may 2019. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/791>.
Датум приступа: 20 apr. 2024