Теоријско наслеђе Питера Бергера и Томаса Лукмана

ДОИ: https://doi.org/10.2298/GEI1901007S УДК 316.2

  • Marina Simić Факултет политичких наука – Универзитет у Београду
    marina.simic@fpn.bg.ac.rs

Сажетак

Тема овог броја Гласника Етнографског института јесте теоријско наслеђе Питера Бергера и Томаса Лукмана, чији рад је оставио изузетног трага у друштвеним наукама и многим хуманистичким дисциплинама. Повод за овакву тему броја јесте недавна смрт обојице аутора – Томаса Лукмана у
мају 2016. године, само неколико дана после симпозијума одржаног поводом педесетогодишњице првог издања Друштвене конструкције стварности, на његовом и Бергеровом алма матер у Бечу, а Питера Бергера само годину дана касније. Њихово капитално дело, Друштвена конструкција стварности: расправа о социологији знања, сматра се једном од најзначајнијих социолошких књига свих времена, чији утицај превазилази дисциплинарне оквире.

Објављено
29.05.2019.
Како цитирати
SIMIĆ, Marina. Теоријско наслеђе Питера Бергера и Томаса Лукмана. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 67, n. 1, p. 7-13, may 2019. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/789>.
Датум приступа: 20 apr. 2024