Петрија Јовичић (1971–2018)

Сажетак

Петрија Јовичић (1971–2018)

Објављено
30.01.2019.
Како цитирати
RADOJIČIĆ, Dragana; BAŠIĆ, Ivana. Петрија Јовичић (1971–2018). Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 66, n. 3, p. 697-700, jan. 2019. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/781>.
Датум приступа: 28 feb. 2024
Секција
In memoriam