Летња школа 'Миграције на Западном Балкану – од транзита до прихвата'

Сажетак

Летња школа 'Миграције на Западном
Балкану – од транзита до прихвата'

Објављено
30.01.2019.
Како цитирати
STOJIĆ MITROVIĆ (SERBIA), Marta. Летња школа 'Миграције на Западном Балкану – од транзита до прихвата'. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 66, n. 3, p. 695-696, jan. 2019. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/780>.
Датум приступа: 14 june 2024
Секција
Хронике