Сања Златановић, 'Етничка идентификација на послератном подручју: српска заједница југоисточног Косова'

  • Saša Nedeljković (Serbia) Одељење за етнологију и антропологију, Филозофски факултет Универзитета у Београду
    snedeljk@f.bg.ac.rs

Сажетак

Сања Златановић, 'Етничка идентификација на
послератном подручју: српска заједница југоисточног
Косова'

Објављено
20.01.2030.
Како цитирати
NEDELJKOVIĆ (SERBIA), Saša. Сања Златановић, 'Етничка идентификација на послератном подручју: српска заједница југоисточног Косова'. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 66, n. 3, p. 689-691, jan. 2030. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/778>.
Датум приступа: 28 feb. 2024
Секција
Научна критика и полемика