Research on Current Changes in Contemporary Society. New Books Published by the Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences (II.)

  • Vladimír Potančok (Slovakia) Institute of Ethnology and Social Anthropology, Slovak Academy of Sciences
    vladimir.potancok@savba.sk

Сажетак

Research on Current Changes in Contemporary Society.
New Books Published by the Institute of Ethnology of the
Slovak Academy of Sciences (II.)

Reference

Hlinčíková, Miroslava, Martina Sekulová. 2015. Integrácia ľudí s medzinárodnou
ochranou na Slovensku: Hľadanie východísk [Integration of People under
International Protection in Slovakia: Seeking Solutions]. Bratislava: IVO (Institute
for Public Affairs), 181 pp.
Podolinská, Tatiana, Tomáš Hrustič, eds. 2016. Čierno-biele svety. Rómovia v
majoritnej spoločnosti na Slovensku [The Black and White Worlds. Roma people in
the Majority Society in Slovakia]. Bratislava: Veda, 595 pp.
Šusterová, Ivana. 2015. Život olašských žien [The Life of Wallachian Women].
Bratislava: Veda, 168 pp.
Lutherová, G. Soňa, Miroslava Hlinčíková Miroslava, eds. 2016. Za hranicami vedy?
Aplikovaná antropológia v spoločnosti. [Beyond the Borders of Science? Applied
Anthropology in Society]. Bratislava: Veda, 167 pp.
Voľanská, Ľubica. 2016. „V hlave tridsať, v krížoch sto“. Starnutie v autobiografiách
v Bratislave a Viedni [„Old Bodies, Young Minds“. Ageing in Autobiographies
from Bratislava and Vienna]. Bratislava: Veda, 223 pp.
Објављено
30.01.2019.
Како цитирати
POTANČOK (SLOVAKIA), Vladimír. Research on Current Changes in Contemporary Society. New Books Published by the Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences (II.). Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 66, n. 3, p. 681-683, jan. 2019. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/773>.
Датум приступа: 30 may 2024
Секција
Научна критика и полемика