Аматерске позоришне представе српских миграната у Бечу

DOI: https://doi.org/10.2298/GEI1803493A УДК 314.7.745.3-054.72:792(436.1) Оригинални научни рад

  • Dragana Antonijević (Serbia) Одељење за етнологију и антропологију Филозофског факултета – Универзитет у Београду
    dantonij@f.bg.ac.rs
  • Miloš Rašić Етнографски институт САНУ
    milos.rasic@ei.sanu.ac.rs

Сажетак

Међу српским исељеницима у Бечу у протеклих двадесетак година појавиле су се
културно-просветне организације и појединци који раде на презентовању савремене
српске културе и живота миграната на другачији начин и с другачијим садржајима
него што су то радили клубови наших исељеника. Циљ нам је да у овом раду
представимо један сегмент тих активности, а то су аматерске позоришне представе
које наши исељеници играју о себи и за себе. Након краћег прегледа карактеристика
аматерских мигрантских трупа, посветили смо пажњу групи „Несврстани дилетанти“
коју је покренуо Дарко Марков, писац, аматер-глумац и режисер, који окупља око себе
српске мигранте и заједно с њима припрема различите представе у којима на
хумористичан начин приказује живот, рад и свакодневицу наших исељеника у Бечу. У
истраживању аматерске мигрантске трупе „Несврстани дилетанти“ користили смо
методе посматрања, неформалних разговора, интервјуа и упитника, уз употребу
информација доступних на веб-сајту и фејсбук профилу Дарка Маркова.Кључне речи: мигранти, аматерске позоришне представе, постмигрантско позориште,
Беч, Дарко Марков

Reference

Allen, Catherine J. and Nathan Garner. 1995. „Condor Qatay Anthropology in Performance.“
American Anthropologist 97 (1): 69–82.
Canut, Cecile and Alioune Sow. 2014. „Testimonial Theater and Migration Performance.“
Africa Today 61 (2): 3–18.
Çağlar, Ayse. 2016. „Still ‘migrants’ after all those years: foundational mobilities,
temporal frames and emplacement of migrants.“ Journal of ethnic and migration
studies 42 (6): 952-969. DOI: 10.1080/1369183X.2015.1126085
Davidović, Milena. 1999. Deca stranih radnika. Druga generacija jugoslovenskih
ekonomskih migranata u zemljama Zapadne Evrope. Beograd: Institut
društvenih nauka – Centar za sociološka istraživanja.
Frank, Søren. 2008. Migration and literature. New York: Palgrave Macmillan.
Holdsworth, Nadine, Jane Milling & Helen Nicholson. 2017. „Theatre, Performance,
and the Amateur Turn.“ Contemporary Theatre Review 27 (1): 4–
17. DOI:10.1080/10486801.2017.1266229
Kovačević, Ivan i Dragana Antonijević. 2018. „Dva pripovedanja identiteta.“
Etnoantropološki problemi 13 (1): 41–63. DOI:10.21301/eap.v13i1.2
Lassiter, Luke Eric. 2001. „From "reading over the shoulders of natives" to "reading
alongside natives," literally: Тoward a collaborative and reciprocal ethnography“.
Journal of Anthropological Research 57: 137–149.
Marcus, George E. and Dick Cushman. 1982. „Ethnographies as Texts.“ Annual
Review of Anthropology 11: 25–69.
Markov, Darko. 2010. Sumrak u Bečkom haustoru. Sofia: Svetulka 44.
Narayan, Kirin. 1999. „Ethnography and Fiction: Where Is the Border?“ Anthropology
and Humanism 24 (2): 134–147.
Schechner, Richard. 1977. Performance theory. New York and London: Routledge.
Schneider, Annedith. 2016. Turkish immigration, art and narratives of home in
France. Manchester University Press.
Schweitzer, Pam. 1998. „We Want to Speak of Old Times: An Oral History and
Theatre Project about Migration from the Caribbean to England in the
1950s and 1960s.“ Oral History 26 (2), Memory, Trauma and Ethics: 86–
90.
Sharifi, Azadeh. 2017. „Theatre and Migration Documentation, Influences and Perspectives
in European Theatre.“ In Independent Theatre in Contemporary
Europe. Structures-Aesthetics-Cultural Policy, ed. Manfred Brauneck,
321–415. Transcript Verlag.
Sievers, Wiebke. 2014. „A contested terrain: immigrants and their descendants in
Viennese culture.“ Identities: Global Studies in Culture and Power 21(1):
26–41. DOI: 10.1080/1070289X.2013.828622
Stebbins, Robert A. 1977. „The Amateur: Two Sociological Definitions.“ The Pacific
Sociological Review 20 (4): 582–606.
Stewart, Lizzie. 2017. „Postmigrant theatre: Тhe Ballhaus Naunynstraße takes on
sexual nationalism.“ Journal of Aesthetics & Culture 9 (2): 56–68.
DOI:10.1080/20004214.2017.1370358
Verstraete, Pieter. 2012. “Contested Spaces of Acoustic Community in Post-
Migrant Theatre”. Proceedings of ATMM 2012, Audio Technologies for
Music and Media International Conference, Bilkent University, Ankara, 1–
2 November 2012: 170–182.
Verstraete, Pieter. 2013. “Staging Migrant Stories between Turkey and Europe”. Istanbul
Policy Center, Sabanci University, Stiftung Mercator Initiative.
Vourloumis, Hypatia. 2014. „'Come and see what we do': Contemporary Migrant
Performances in Athens, Greece.“ Theatre Journal 66 (2): 241–255.

Примљено / Received: 11. 04. 2018.
Прихваћено / Accepted: 30. 10. 2018.
Објављено
30.01.2019.
Како цитирати
ANTONIJEVIĆ (SERBIA), Dragana; RAŠIĆ, Miloš. Аматерске позоришне представе српских миграната у Бечу. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 66, n. 3, p. 493-510, jan. 2019. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/761>.
Датум приступа: 27 feb. 2024
Секција
Тема броја