Реч уредница

Сажетак

У оквиру издавачке делатности Етнографског института САНУ од
2015. године покренут је темат из области миграција који излази као трећа
свеска Гласника Етнографског института САНУ. До сада су објављена три
броја. Пред читаоцима је четврти темат о миграцијама у којем се разматрају:
транснационалне миграције, миграције и дијаспора, миграције и етницитет,
као и евроинтеграције. У фокусу већине текстова су савремене миграције и
миграцијски токови, као и проблеми који чине окосницу државних и
интернационалних политика, али и они који се тичу друштвене мобилности и
свакодневице живота у средини пријема. Миграцијски процеси се посматрају
у оквиру конкретних просторa и садржинских оквира, као и и у вези са
глобалним друштвеним појавама, што подразумева шири дијапазон
посматрања, увида и упита. Миграције јесу трансфери искустава, перцепција,
рефлексија свакодневица и геостратешких позиционирања, те, у том смислу,
оне нису научни тренд, већ истраживачки тоталитет акумулације (са)знања и
неисцрпни континуитет праћења друштвених појава.

Објављено
30.01.2019.
Како цитирати
ĐORĐEVIĆ CRNOBRNJA, Jadranka; LUKIĆ KRSTANOVIĆ, Miroslava. Реч уредница. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 66, n. 3, p. 457-458, jan. 2019. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/758>.
Датум приступа: 14 june 2024
Секција
Тема броја