Институционална непредвидивост и ‘кафенисање’: студија случаја младих људи у Босни и Херцеговини

DOI: https://doi.org/10.2298/GEI1701111C UDC 379.8-053.6(497.6) Original scientific paper

Сажетак

У животним околностима обиљеженим непредвидљивошћу и неизвјесношћу,
рутинске активности могу постати веома значајан елемент у свакодневном животу
људи, јер пружају утисак заштићености од непознатог и оснажују осећај припадности.
У овом раду се истражују свакодневне праксе младих људи у Бихаћу, чија је рутина
организована око свакодневног испијања кафе („кафенисање”). Уобичајено је да се
навике младих људи да своје вријеме проводе у кафићима повезују са осећањем
апатије и летаргије, или са лошом економском ситуацијом. Међутим, овакви ставови,
било да су емпатични или критички, нису ни аналитички адекватни, ни оснажујући за
младе људе о којима је ријеч. Умјесто тога, предлажем да се праксе „кафенисања”
посматрају у ширем контексту нечега што би се могло означити као „институционализована непредвидивост”. Овакав приступ нам омогућава да се
дистанцирамо од оних дискурса који активности младих људи посматрају кроз призму
доминантних парадигми ангажовања и/или пасивности, и отвара простор за
разумијевање „кафенисања” као „радикално неполитичног” чина. Праксе
„кафенисања” представљају одговор младих људи на институционализовану
непредвидивост; њихов начин да се непредвидивост критикује, али и репродукује.
Коначно, у раду се показује да је инстуционализована непредвидивост свеобухватан и
свепрожимајући феномен, који се обликује различитим државним и вандржавним
праксама, процесима, односима и аспирацијама, при чему и сама бива њима
конструисана.Кључне ријечи: институционализирана непредвидивост, кафенисање, Бихаћ, млади
људи.

Reference

Bourdieu, Pierre. 2000. Pascalian Meditations. Cambridge: Polity Press.
Bringa, Tone. 1995. Being Muslim the Bosnian Way. Identity and Community in a
Central Bosnian Village. Princeton: University Press.
Čelebičić, Vanja. 2016. “Čekanje i Nada: Život Mladih u Bihaću Nekad i Danas.”
Holon 6 (1): 48-76.
Čelebičić, Vanja. 2017. “Beyond to Vote or Not to Vote: How Youth Engage with
Politics”. In Negotiating Social Relations in Bosnia and Herzegovina: Semiperipheral
Entanglements, eds. Stef Jansen, Čarna Brković and Vanja
Čelebičić, 203-220. New York & London: Routledge.
Farthing, Rys. 2010. “The politics of youthful antipolitics: representing the ‘issue’
of youth participation in politics.” Journal of Youth Studies 13 (2): 181-
195.
Frederiksen, D. Martin. 2008. “Temporality in participation and observation perspectives
from Albania and Georgia.” Anthropology Matters 10 (2): 1-10.
Graiouid, Said. 2007. “A Place on the Terrace: Café Culture and the Public Sphere
in Morocco.” The Journal of North African Studies 12 (4): 531-550.
Greenberg, Jessica. 2011. “On the Road to Normal: Negotiating Agency and State
Sovereignty in Postsocialist Serbia.” American Anthropologist 113 (1): 88-
100.
Hage, Ghassan. 2009. “Waiting Out the Crisis: On Stuckedness and Governmentality”.
In Waiting, ed. Ghassan Hage, 97-106. Melbourne: Melbourne University
Press.
Helms, Elissa. 2010. “The Gender of Coffee: Women, Refugee Return, and Reconciliation
Initiatives After the Bosnian War.” Focaal 57: 17-32.
Henig, David. 2011. “The Embers of Allah: cosmologies, knowledge, and relations
in the mountains of central Bosnia.” Doktorska dis., University of Durham.
Available at Durham E Theses http://etheses.dur.ac.uk/915/.
Herzfeld, Michael. 2005. Cultural Intimacy: Social Poetics in the Nation-State.
New York & London: Routledge.
Jansen, Stef. 2014. “Hope For/Against the State: Gridding in a Besieged Sarajevo
Suburb.” Ethnos 79 (2): 238-260.
Jansen, Stef. 2015. Yearnings in the Meantime: ‘Normal Lives’ and the State in a
Sarajevo Apartment Complex. New York & Oxford: Berghahn.
Jeffrey, Craig. 2010. Timepass: Youth, Class and the Politics of Waiting in India.
Palo Alto: Stanford University Press.
Maass, Peter. 1997. Love Thy Neighbor: A Story of War. New York: Vintage.
Maček, Ivana. 2009. Sarajevo Under Siege. Anthropology in Wartime. Philadelphia:
University of Pennsylvania Press.
Mains, Daniel. 2012. Hope Is Cut: Youth, Unemployment, and the Future in Urban
Ethiopia. Philadelphia: Temple University Press.
Neuffer, Elizabeth. 2002. The Key to My Neighbor’s House: Seeking Justice in
Bosnia and Rwanda. London: Picador.
Ralph, Michael. 2008. “Killing Time.” Social Text 97 26 (4): 1-29.
Rapport, Nigel & Andrew Dawson, eds. 1998. Migrants of Identity. New
York/Oxford: Berg.
Sorabji, Cornelia. 1989. “Muslim Identity and Islamic Faith in Socialist Sarajevo.”
Doktorska dis., University of Cambridge.
Sorabji, Cornelia. 2007. “Bosnian Neighbourhoods Revisited: Tolerance, Commitment
and Komšiluk in Sarajevo.” In On the margins of religion, eds. João
de Pina Cabral and Frances Pine, 97-112. Oxford: Berghahn.
Vigh, Henrik. 2012. “Critical States and Cocaine Connections.” In: African conflicts
and informal power big men and networks, ed. Mats Utas, 137-157.
London: Zed Books.

Примљено / Received: 19. 01. 2017.
Прихваћено / Accepted: 21. 03. 2017.
Објављено
31.08.2017.
Како цитирати
ČELEBIČIĆ (UNITED KINGDOM), Vanja. Институционална непредвидивост и ‘кафенисање’: студија случаја младих људи у Босни и Херцеговини. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 65, n. 1, p. 111-123, aug. 2017. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/75>.
Датум приступа: 20 apr. 2024
Секција
Тема броја