Narodna nošwa u ivanjičkom kraju — Kušići, Maskova, Deretin i Ravna Gora

UDK 391(497.11)

Сажетак

U radu se govori o narodnoj nošnji ivanjičkog kraja. Pored narodne nošnje, u radu se razmatraju prerada i upotreba tekstilnih vlakana. Na početku se daje opšti osvrt na prostor koji je obuhvaćen u radu, a to je teritorija Starog Vlaha.
Ključne reči: narodna nošnja, prerada tekstilnih vlakana, ivanjički kraj, Stari Vlah.

Објављено
15.12.2018.
Како цитирати
(SERBIA), Milina Ivanović Barišić. Narodna nošwa u ivanjičkom kraju — Kušići, Maskova, Deretin i Ravna Gora. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 51, p. 159-172, dec. 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/743>.
Датум приступа: 17 apr. 2024
Број часописа
Секција
Научни радови