Uloga imigrantskih organizacija u `životu Srba u Čikagu

UDC 325(=861)(73) : 394.2

Сажетак

Nakon prikaza iseljeničkih organizacija različitog tipa (religiozne, kulturne, političke, sportske) u prošlosti i danas, u radu se razmatra njihova uloga u formiranju i razvoju Srpske etničke zajednice u Čikagu. Analiza je pokazala da su organizacije, s jedne strane, doprinosile očuvanju etničkog i kulturnog identiteta iseljenika, a s druge, odra`žavale su i učvršćivale različite vidove segmentiranosti Srpske zajednice. Osim toga, one su imale značajnu ulogu u formiranju specifične iseljeničke kulture američkih Srba, kao i u afirmaciji iseljeničke zajednice i njene kulture u širem američkom društvu.

Објављено
15.12.2018.
Како цитирати
(SERBIA), Mirjana Pavlović. Uloga imigrantskih organizacija u `životu Srba u Čikagu. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 51, p. 59-66, dec. 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/733>.
Датум приступа: 23 feb. 2024
Број часописа
Секција
Научни радови