Чување робе, производња државе: анализа наратива цариника

DOI: https://doi.org/10.2298/GEI1701065K UDC 328.185:356.13(497.6) Original scientific paper

Сажетак

Фокусирајући се на наративе цариника из Србије и Босне и Херцеговине, испитујем
како технолошке и организацијске промене царинског рада утичу на управљање и
суверенитет државе, те како цариници производе одређени имагинаријум државе
својим наративима. Подржавајући тврдњу да транснационални проток робе и људи
реструктурира, а не подрива моћ државе, примери из Србије и Босне и Херцеговине
откривају како су технолошке и организацијске промене отвориле нове просторе за
изражавање суверенитета и нових начина управљања. Поред тога, анализирам
наративе о неовлашћеним радњама или о „муљању“, како их цариници називају, као
механизам посредством којег је „држава“ дискурзивно конструисана.
Кључне речи: цариници, држава, технолошке и организацијске промене, „муљање“.

Reference

Abrams, Philip. 1988. “Notes on difficulty of studying the state.” Journal of Historical
Sociology 1(1): 58-88.
Appadurai, Arjun. 1996. Modernity at large: dimensions of globalization.
Minneapolis: University Minnesota Press.
Chaflin, Brenda. 2006. “Global customs regimes and the traffic in sovereignty: enlarging
the anthropology of the state.” Current Anthropology 47 (2): 243-
276.
Chaflin, Brenda. 2007. “Customs regimes and materiality of global mobility: governing
the Port of Rotterdam.” American Behavioral Scientist 50 (12):
1610-1630.
Chaflin, Brenda. 2008. “Sovereigns and citizens in close encounter: airport anthropology
and customs regimes in neoliberal Ghana.” American Ethnologist
35(4): 519-539.
Choutin, Bibler Susan. 2014. Deportations studies: origins, themes, directions.
Journal of Ethnic and Migration Studies, DOI:
10.1080/1369183X.2014.957175.
Cote Boucher, Karine. 2015. “The paradox of discretion: customs and changing occupational
identity of Canadian border officers.” British Journal of Criminology
56(1): 49-67.
Ferguson, James and Akhil Gupta. 2002. “Spatializing states: toward an ethnography
of neoliberal governmentality.” American Ethnologist 29(4): 981-
1002.
Gupta, Akhil. 1995. “Blurred boundaries: the discourse of corruption, the culture of
politics, and imagined state.” American Ethnologist 22(2): 375-402.
Hannerz, Ulf. 1996. Transnational connections: culture, people, places. London
and New York: Routledge.
Hennik, Monique, Inge Hutter and Ajay Bailey. 2011. Qualitative research
methods. New York: Sage Publication Ltd.
Herzfeld, Michael. 1992. The social production of indifference: exploring the
symbolic roots of Western bureaucracy. New York: Berg.
Hibou, Beatrice. 2004. Privatising the state. London: C. Hurst and Co.
Malinovski, Bronislav. 1979. Argonauti Zapadnog Pacifika. Beograd: BIGZ.
Mitchell, Timothy. 1991. “The Limits of the State: Beyond Statist Approaches and
Their Critics.” The American Political Science Review 85(1): 77-96.
Troullot, Michel-Rolph. 2001. “Anthropology of the state in the age of
globalization: close encounters of deceptive kind.” Current Anthropology
42(1): 125-138.
Waever, Ole. 1995. Securitization and desecuritization. In On security, ed. Ronnie
Lipschutz, 39-70. New York: Columbia University Press.
Wallace, Claire and Rossalina Latcheva. 2006. “Economic transformation outside
of law: corruption, trust in public institutions and informal economy in
transition countries of Central and Eastern Europe.” Europe-Asia Studies
58(1): 81-102.
Walters, William. 2004. “Secure borders, safe haven, domopolitics.” Citizenship
Studies 8(3): 237-260.
Williams, M. C. (2003). Words, images, enemies: securitization and international
politics. International Studies Quarterly 47(4): 511–531.

Примљено / Received: 19. 01. 2017.
Прихваћено / Accepted: 21. 03. 2017.
Објављено
31.08.2017.
Како цитирати
KOSTIĆ (GERMANY), Dejana. Чување робе, производња државе: анализа наратива цариника. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 65, n. 1, p. 65-79, aug. 2017. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/72>.
Датум приступа: 20 apr. 2024
Секција
Тема броја