О рецепцији црквене византијске музике у Београду крајем 20. и почетком 21. века

УДК 316.75:783(497.11)"199"

Сажетак

У раду се разматра комплексан феномен употребе црквене музике од стране једног дела црквеног клира, као средства за изражавање превасходно националног идентитета, где је верски идентитет потиснут у други план. Проблем се посматра на територији Митрополије београдско-карловачке. Деведесетих година 20. века почели су да се оснивају црквени хорови који се баве извођењем византијске црквене музике на црквенословенском и српском језику. Ова музика је изазвала лепезу различитих реакција, од одушевљења до прогона и, коначно, забране њене богослужбене употребе на подручју ове митрополије. Начин црквеног певања који је код Срба присутан у последњих сто година проглашен је изворно српским, па самим тим и једино пожељним на богослужењу. Долази до измишљања традиције, где се старији начин певања одбацује на рачун новијег које постаје „старије и српскије“.


Кључне речи: византијска црквена музика, грчко, Митрополија београдско-карловачка, Мокрањац, етнификација Цркве

Објављено
20.12.2007.
Како цитирати
(SERBIA), Gordana Blаgojević. О рецепцији црквене византијске музике у Београду крајем 20. и почетком 21. века. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 53, p. 153-170, dec. 2007. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/702>.
Датум приступа: 30 nov. 2022
Број часописа
Секција
Научни радови