Секција етнолога – Музејско друштво Србије

Сажетак

Секција етнолога – Музејско друштво Србије


У музејима Србије данас ради велики број музеолошки оспособљених стручњака, који имају академско образовање дипломираног етнолога или етнолога/антрополога. Због великог броја „етнолога музеалаца“ који су чланови струковне организације Музејско друштво Србије (у наставку:
МДС) – тј. због чињенице да у 46 музеја ради укупно 86 етнолога – према статуту МДС-а започела је рад Секција етнолога (у наставку: ЕС МДС). 

Објављено
20.10.2018.
Како цитирати
(SERBIA), Marko Stojanović. Секција етнолога – Музејско друштво Србије. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 55, n. 2, p. 230-240, oct. 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/630>.
Датум приступа: 03 mar. 2024
Број часописа
Секција
Научна критика и полемика