Mirjana Roter-Blagojević, Stambena arhitektura Beograda u 19. i početkom 20. veka

Сажетак

Мирјана Ротер-Благојевић, Стамбена архитектура Београда у 19. и почетком 20. века
Архитектонски факултет Универзитета у Београду, Орион арт, Београд 2006, 522 стр.


Београд, један од најстаријих градова у Европи, метропола некадашње Југославије, a пре тога и данас – Србије, познат је по честим разарањима, али и значајним обновама, захваљујући којима је мењао свој садржај, структуру и физиономију.

Објављено
20.10.2018.
Како цитирати
(SERBIA), Goran M. Babić. Mirjana Roter-Blagojević, Stambena arhitektura Beograda u 19. i početkom 20. veka. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 55, n. 2, p. 227-230, oct. 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/629>.
Датум приступа: 03 mar. 2024
Број часописа
Секција
Научна критика и полемика