Иван Ковачевић, Традиција модерног. Прилози историји савремене антропологије

Сажетак

Иван Ковачевић, Традиција модерног. Прилози историји савремене антропологије
Српски генеалошки центар и Одељење за етнологију и антропологију Филозофског факултета у Београду
Београд 2006. 156 стр.


Књига проф. Ивана Ковачевића − Традиција модерног. Прилози историји савремене антропологије, објављена као 25. издање у оквиру Етнолошке
библиотеке Српског генеалошког центра, усредсређена је на разматрање токова антропологије 20. века, али и на одређене, релативно савремене тенденције у овој научној дисциплини, које аутор означава као постмодернизам.

Објављено
20.10.2018.
Како цитирати
(SERBIA), Ivan Đorđević. Иван Ковачевић, Традиција модерног. Прилози историји савремене антропологије. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 55, n. 2, p. 223-227, oct. 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/627>.
Датум приступа: 03 mar. 2024
Број часописа
Секција
Научна критика и полемика