Излазак нове серије часописа Етноантрополошки проблеми на Филозофском факултету у Београду

Сажетак

Излазак нове серије часописа ЕТНОАНТРОПОЛОШКI ПРОБЛЕМI на Филозофском факултету у Београду


Одељење за етнологију и антропологију Филозофског факултета у Београду прославило је 2006. године стогодишњицу свог постојања, као и 125 година од увођења етнологије у наставу на београдском универзитету. Излазак нове серије часописа Етноантрополошки проблеми у истој години, представља свакако најприкладнији начин за обележавање ових значајних датума за нашу науку.

Објављено
20.10.2018.
Како цитирати
(SERBIA), Vesna Trifunović. Излазак нове серије часописа Етноантрополошки проблеми на Филозофском факултету у Београду. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 55, n. 2, p. 218-221, oct. 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/625>.
Датум приступа: 03 mar. 2024
Број часописа
Секција
Научна критика и полемика