Бојан Жикић, Антропологија AIDS-а

Сажетак

Бојан Жикић, Антропологија AIDS-а
Етнолошка библиотека, књ. 19, Београд 2006, 263 стр.


Антропологија AIDS-а: ризично понашање интравенских корисника дроге, као што су аутори неколико претходних приказа закључили, припада домену истраживања људске телесности. Поред тога, ако можда не и битније, ово је књига која се бави концепцијама које одређена група људи има о одређеном елементу сопствене телесности. Наиме, реч је о управљању ризиком од крвљу преносивих болести при, опет, врло одређеној пракси – интравенском коришћењу дроге. У том смислу, она је значајан допринос антрополошким истраживањима људске когниције. Међутим, њена вредност се ту не исцрпљује. Ова студија представља пример, у домаћој средини редак, успешног повезивања академске антропологије са њеном примењеном и друштвено релевантном страном.

Објављено
20.10.2018.
Како цитирати
(SERBIA), Jana Baćević. Бојан Жикић, Антропологија AIDS-а. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 55, n. 2, p. 214-218, oct. 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/624>.
Датум приступа: 03 mar. 2024
Број часописа
Секција
Научна критика и полемика