Александар Крел, Дечије игре, традиционалне спрске такмичарске дечије игре у Товаришеву

Сажетак

Александар Крел, Дечије игре, традиционалне спрске такмичарске дечије игре у Товаришеву


Књигу Александра Крела извукла сам са полице једног недељног преподнева, док сам писала рад о античком грчком спорту, култу мртвих и погребним играма које су, преселивши се са гробља у култ хероја, опстале у форми Олимпијаде (додуше, изван религијског контекста који је првобитно постојао) све до данас. Књигу сам, дакле, узела у руке и нисам је испустила следећих неколико сати. И то са добрим разлогом.

Објављено
20.10.2018.
Како цитирати
(SERBIA), Lada Stevanović. Александар Крел, Дечије игре, традиционалне спрске такмичарске дечије игре у Товаришеву. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 55, n. 2, p. 212-214, oct. 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/623>.
Датум приступа: 03 mar. 2024
Број часописа
Секција
Научна критика и полемика