Етницитет: савремени процеси у Србији, суседним земљама и дијаспори

Сажетак

Етницитет је од седамдесетих година XX века постао предмет бројних истраживања у друштвеним наукама, али сам феномен као да још увек измиче прецизном дефинисању и тумачењу. Етницитет је недовољно добро схваћен и протумачен у теорији, a у пракси често бива предмет политичких
манипулација. Разумевање овог феномена осцилира између крајности есенцијализације и потпуне релативизације, па и негирања, док се испољавање етницитета у реалности креће од интеретничке комуникације и солидарности до драматичних конфликата, који могу да иду све до геноцида.

Објављено
20.10.2018.
Како цитирати
(SERBIA), Mladena Prelić. Етницитет: савремени процеси у Србији, суседним земљама и дијаспори. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 55, n. 2, p. 62-65, oct. 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/620>.
Датум приступа: 03 mar. 2024
Број часописа
Секција
Пројекти