Антрополошка испитивања комуникације у савременој Србији

Сажетак

Пројекат има изразито антрополошки приступ испитивању комуникације. Он треба да анализира и интерпретира принципе значења комуникације, комуникационе процесе, као и њихове бројне комплексне интеракције у друштву (али и између друштава) у коме/којима су настале и развијале се. Дијахрона антрополошка анализа различитих модела продукције и социјалне интеграције, као незаобилазни део комуникације у различитим етничким/културним групама у Србији − на макро, локалном и индивидуалном нивоу, јесте окосница рада истраживача на овом пројекту. Посебна пажња биће посвећена анализирању релација између најзначајнијих система/форми комуникације различитих етничких/културних група.

Објављено
20.10.2018.
Како цитирати
(SERBIA), Jelena Čvorović. Антрополошка испитивања комуникације у савременој Србији. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 55, n. 2, p. 59-61, oct. 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/619>.
Датум приступа: 03 mar. 2024
Број часописа
Секција
Пројекти