Србија између традиционализма и модернизације – етнолошко и антрополошко проучавање културних процеса

Сажетак

Истраживања на Пројекту обухватиће нове услове живота и новонастале облике произашле из традиционалне културе, изражене у руралној и урбаној средини, било да се сагледавају кроз измењене облике стварања или кроз процес настајања нових облика на старим основама.

Објављено
20.10.2018.
Како цитирати
(SERBIA), Dragana Radojičić. Србија између традиционализма и модернизације – етнолошко и антрополошко проучавање културних процеса. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 55, n. 2, p. 57-58, oct. 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/618>.
Датум приступа: 03 mar. 2024
Број часописа
Секција
Пројекти