Међународна сарадња Етнографског института Српске академије наука и уметности

УДК 39:001.32(497.11)"199/..." 001.83

Сажетак

Једна од значајних карактеристика савремених научних установа јесте и међународна сарадња. Значај међународне сарадње евидентан је и по томе што се користи као један од фактора у рангирању научних установа. Бројност и интензитет сарадње са научним установама у другим развијеним земљама представља одраз компетентности и конкурентности. Стога је међународна сарадња – стратегијско опредељење Етнографског института Српске академије наука и уметности (ЕИ САНУ).

Објављено
20.10.2018.
Како цитирати
(SERBIA), Zorica Divac. Међународна сарадња Етнографског института Српске академије наука и уметности. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 55, n. 2, p. 41-48, oct. 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/617>.
Датум приступа: 03 mar. 2024
Број часописа
Секција
Научни радови