Христијанизација народних обичаја. Пример воловске богомоље

УДК: 398.332(497.11)

Сажетак

У раду се прати трансформација претхришћанског обичаја у једном од подавалских села. Реч је о провлаци, која се до Другог светског рата, сваке године – 29. августа, одржавала у атару села Зуца. Од Другог светског рата се дан када је у прошлости одржаван поменути народни обичај у селу празнује само као дан сеоске славе. Изградњом цркве у селу и њеним освећењем 2002. године, 29. август постаје, поред сеоске, и црквена слава.


Кључне речи: Зуце, провлака, жива ватра, сеоска слава, црквена слава, гостопримство

Објављено
20.09.2008.
Како цитирати
(SERBIA), Milina Ivаnović-Bаrišić. Христијанизација народних обичаја. Пример воловске богомоље. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 57, n. 1, p. 175-188, sep. 2008. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/526>.
Датум приступа: 13 june 2024
Број часописа
Секција
Научни радови