Станислав Станковић, Границе призренско-тимочких говора у власотиначкоме крају

Сажетак

Лингвогеографска слика власотиначког краја


Станислав Станковић, Границе призренско-тимочких говора у власотиначкоме крају, Институт за српски језик САНУ, Монографије 5, Београд, 2008, 247 страна


У издању Института за српски језик САНУ појавила се монографија мр Станислава Станковића: Границе призренско-тимочких говора у власотиначкоме крају, која је посвећена успомени на људске, педагошке, научне и културолошке погледе академика Божидара [Видојевића] Видоеског. Научно и технички добро опремљена,књига је настала као резултат вишегодишњих истраживања у југоисточним пределима Републике Србије и садржи четири поглавља: I. Власотиначки крај и његови говори, из лингвистичке географије, о истраживању (11–54), II. Призренско-тимочки говори у власотиначкоме крају (55– 118), III. Дијалекатски текстови (119–161), IV. Литература (163–185), те резимее на руском, немачком, француском и енглеском језику (187– 229), регистар скраћеница, карата и табела (231–234), предметни регистар (235–239), регистар географских (240–243) и личних имена (244– 246) и краћу белешку о аутору (247).

Објављено
17.08.2018.
Како цитирати
(SERBIA), Dragana Ratković. Станислав Станковић, Границе призренско-тимочких говора у власотиначкоме крају. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 58, n. 1, p. 221-226, aug. 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/496>.
Датум приступа: 29 may 2024
Број часописа
Секција
Научна критика и полемика