Пут ка целовитости дужијанце

УДК: 398.332.33(=163.42)(497.113)"19/20" DOI:10.2298/GEI1002160C

  • Branko Ćupurdija (Serbia) Филозофски Факултет, Београд
    bcupurdi@f.bg.ac.rs

Сажетак

This paper discusses possible methodological inquires related to research about dužijanca, a specific ancient ritual/magic complex of behavior dedicated to ensure grain prosperity and productivity in the minicipalities of Subotica and Sombor. Some of the key moments/years important to this ritual are: 1911, 1948, 1968, 1993, and 2006. In time, the ritual, in the past reserved for the fields and families involved, altered to become to a more open, public ceremony-type, to be exercised in public places, such as a village, city or club event, or even with Church participation. Customarily, it is performed by the members of the Bunjevac group, or Croatian Bunjevacs and gerontological clubs. These clubs members belong mostly to the Bunjevacs groups. The ritual itself is always a parameter for the local but also global social relationships. In this paper, I propose eight separate methodological phases in the research of this ritual, in order to gain a better understanding of the same. This methodology suggests wider comparative, ethnological and linguistic research of the South-Slavic, Slavic, European and non-European people who are familiar/celebrate the ritual; also, the methodology proposes historical, functional and meaning-related research of dužijanca in the nortthern and middle Backa region during the 20th and 21st centuries. 


Key words: dužijanca, Bunjevacs, Croatian Bunjevacs, minicipalities of Subotica and Sombor, gerontological club „Bajmok“, 20th and 21st centuries, methodology of research.


 

Reference

Anišić, A. 2007. Predstavljanje fotomonografije „Dužijanca“, Katolički list Zvonik, god. -
XIV, br. 7(153), Subotica, srpanj (juli).
Vojnić Hajduk. L., Kopilović, A., Stantić, A. 2006. Subotička dužijanca: žetvena svečanost.
Hrvatska riječ, Subotica,
Đorđević-Malagurska, M. 1940. Vita Đanina i druge pripovetke iz bunjevačkog života. Drugo
izdanje. Subotica.
Ердељановић, Јован. 1930. О пореклу Буњеваца. Српска краљевска академија. Београд.
Zelić, N. 2006. Dužijanca. Leksikon podunavskih Hrvata-Bunjevaca i Šokaca. 6 (D), -
Hrvatsko akademsko društvo. Subotica.
Neven, 1911. Zabavno-poučni misečnik za Bunjevce i Šokce, god. XXVIII, br. 8, Subotica,
15. kolovoza.
Прелић, Младена. 2008. Идентитет и празник: дужијанца Буњеваца у Бачкој. Etnolingvistička
i istorijska istraživanja o Bunjevcima. Zbornik radova sa naučnog skupa održanog
25. oktobra 2008. godine u Subotici. Matica srpska i NIU „Bunjevački
informativni centar“. Novi Sad.
Sekulić, A. 1989. Bački Bunjevci i Šokci. Školska knjiga. Zagreb.
Службени гласник Републике Србије. 2006. број 23 (17. март). Београд.
Subotičke novine. 1972. XXIII/29 (21. VII). Subotica.
Scenario programa proslave Dana dužijance - nacionalnog praznika bunjevačke nacionalne
manjine u Republici Srbiji. 2009. (14. avgust).
Ћупурдија, Бранко. 1987. Коментар и библиографија извора о суботичким жетвеним
свечаностима 1968-1985. Свеске Матице српске. Серија друштвених наука: грађа
и прилози за културну и друштвену историју. Бр. 6. Нови Сад.
Ћупурдија, Бранко. 1993. Суботица и околина. Друго измењено и допуњено издање.
Нови Сад : Прометеј.
Објављено
10.08.2018.
Како цитирати
(SERBIA), Branko Ćupurdija. Пут ка целовитости дужијанце. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 58, n. 2, p. 163-172, aug. 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/473>.
Датум приступа: 29 may 2024
Број часописа
Секција
Научни радови