Етнографско програмирање у Русији у XIX веку (Састављање етнографског програма – упитника у Русији у XIX веку)

УДК: 39:303(470)"18" DOI:10.2298/GEI1002108K

  • Marina Kerimova (Russian Federation) Институт за етнологију и антропологију Миклухо Маклај РАН, Москва
    mkerimova@yandex.ru

Сажетак

Организовање планског и систематског прикупљања етнографских материјала и рађање етнографског програмирања у Русији било је повезано са оснивањем Императорске академије наука, а касније – 1765. г. Императорског слободног економског друштва. Почетком ХVIII века, Академија наука је опремила експедиције по Сибиру које су имале пред собом искључиво научне циљеве. За те експедиције је било састављено упутство, чија су многа питања била посвећена границама територија које насељавају разни народи, њиховим обичајима, обредима, језику.


Кључне речи: планско систематскоприкупљање грађе, упутство, обичаји

Објављено
10.08.2018.
Како цитирати
(RUSSIAN FEDERATION), Marina Kerimova. Етнографско програмирање у Русији у XIX веку (Састављање етнографског програма – упитника у Русији у XIX веку). Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 58, n. 2, p. 111-116, aug. 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/469>.
Датум приступа: 29 may 2024
Број часописа
Секција
Научни радови