Terénny výskum a otázky etiky

UDC: 39:303.442.23]:17 DOI:10.2298/GEI1002094K

Сажетак

Slovenská asociácia sociálnych antropológov podnietila diskusiu o etike bádania v sociálnej a kultúrnej antropológii a etnológii na Slovensku. V januári roku 2009 sa uskutočnil seminár s názvom „Etika v etnológii/ sociálnej antropológii“, ktorý vyvolal živú odozvu v akademickej obci na Slovensku. Z celého spektra etických otázok v etnologickom/ antropologickom bádaní, ktoré sa diskutovali na seminári, sa príspevok bude zaoberať otázkou, aké etické problémy vystupujú najčastejšie pri terénnom výskume, ako napríklad výber výskumnej témy z perspektívy etiky, etické pravidlá pri vykonávaní terénneho výskumu, ochrana osobných údajov respondenta pri spracovaní výskumu a jeho archivovaní, zásady publikovania empirických dát a iné. Autorka poskytne informácie o možnostiach prístupov k etickým problémom a bude tiež reagovať na súčasnú diskusiu o riešení etických problémov v terénnom bádaní.


Kľúčové slová: terénny výskum, etnológia, sociálna a kultúrna antropológia, etika.

Reference

Bitušíková, A. 2002: Etika v etnológii. Etnologické rozpravy 9: 75-76.
Ethical Guidelines for Good Research Practice. Association of Social Anthropologists of
the UK and Commenwealth 1999. http://www.theasa.org/ethics/guidelines.htm (otvorené
27.12.2009).
European Group on Ethics in Science and New Technologies. http://ec.europa.eu/european_group_ethics/index_en.htm
(otvorené 27.12. 2009).
Ferencová, M. 2009: Diskusia o etike v sociálnej antropológii/ etnológii na Slovensku.
Národopisná revue 2: 130- 132.
Pels, P. 1999: Professions of Duplexity: A Prehistory of Ethical Codes in Anthropology.
Current Anthropology 40: 101-136.
Podoba, J. 2002: Na okraj diskusie o využívaní informačných etnografických prameňov. Etnologické
rozpravy 9: 65-70.
Prezentácia z 1. workshopu o etike v antropológii (dokument PDF), uverejnené 13. 3. 2009
http://www.antropologia.sk/ (otvorené 27.12.2009).
Statements of Ethics. Principles of Professional Responsibility. Council of American
Anthropological Association 1971, s dodatkami 1986 http://www.aaanet.org/stmts/-
ethstmnt.htm (otvorené 27.12.2009).
UNESCO Programme Ethics of Science and Technology. (otvorené 27.12.2009).
Zajonc, J. 2002: Ochrana osobných práv v etnologickom bádaní. Etnologické rozpravy 9:
76-78.
Објављено
10.08.2018.
Како цитирати
(SLOVAKIA), Gabriela Kilianova. Terénny výskum a otázky etiky. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 58, n. 2, p. 97-103, aug. 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/467>.
Датум приступа: 29 may 2024
Број часописа
Секција
Научни радови