Field Research as Village Community’s Cultural Awareness Identification Tool

UDC: 39:303.442.23 DOI:10.2298/GEI1002088M

  • Václav Michalička (Czhech Republic) Department of European Ethnology, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno, Czhech Republic
    282253@mail.muni.cz

Сажетак

Ово саопштење са конференције ће разматрати нарочите особине и могуће последице рада на терену у селима, као местима која су релативно просторно, културно и друштвено омеђена. Фокус ће бити на улози теренског истраживања у идентификацији културне стварности у руралној заједници. Разматраће се однос истраживања, сакупљених података и реакције ликалног становништва, као и питање утицаја истраживања на локални идентитет. Рад ће представити једно локално село са развијеним занатима, и указаће како је само истраживање утицало на разумевање, поновно стварање идентиета и заната.


Кључне речи: истраживање, село, локални идентитет, културна стварност

Reference

Berger, P. L. - Luckmann, T.: Sociální konstrukce reality. Prague 1999.
Daniel, D.: Rožnov – paměť versus nepaměť města pod Radhoštěm, In: Ferencovà, M. –
Noskovà, J. a kolektiv: Paměť města. Obraz města, veřejné komemorace a historické
zlomy v 19.-21. století. Brno 2009, page 177 – 203.
Hall, S.: Cultural Identity and Cinematic Representation. Framework 36, 1989, page 68-81.
Hall, S.: Ethnicity: Identity and Difference. Radical America 23.4, 1989, page 9 – 20.
Heidegger, M.: Sein und Zeit. Tübingen 1986.
Herová, I.: Lokální identita obyvatel českého venkova, Feeling of Belonging of Czech Rural
Inhabitants. In: APXIII. – Trvale udržitelný rozvoj agrárního sektoru – výzvy a rizika,
ČZU Prague. Prague 2004, page 346 – 350.
Kandert, J.: Poznámky k výzkumu a chápání „tradice“. Český lid 86, 1999, page 197 – 213.
Maříková, P. – Tuček, M.: Život na venkově a vztah k obci, In: Majerová, V. a kol.: Český
venkov 2004 – Život mladých a starých lidí (Czech Rural Area 2004 – Life of young
and old people), Prague 2005, page 37 – 57.
Patočka, J.: Evropa a doba poevropská. Prague 1992.
Patočka, J.: Věčnost a dějinnost. Prague 2007.
Schwarz, H. P.: Otázky nad 20. stoletím. Soudobé dějiny 2, 2002, No. 9, page 259 – 287.
Vašečková, R.: Tradiční a národní kultura v procesu globalizace. In: Péče o tradiční lidovou
kulturu v České republice, Ústav lidové kultury ve Strážnici 2002, page 31-35.
Vavroušek, J.: Etnologie a perspektivy trvale udržitelného způsobu života. Český lid 81,
1994, page 125-129.
Објављено
10.08.2018.
Како цитирати
(CZHECH REPUBLIC), Václav Michalička. Field Research as Village Community’s Cultural Awareness Identification Tool. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 58, n. 2, p. 91-96, aug. 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/466>.
Датум приступа: 29 may 2024
Број часописа
Секција
Научни радови