Теренът в научните изследвания на етнолога

УДК: 39:303.442.23 ; 39:303.6 DOI:10.2298/GEI1002008I

  • Radost Ivanova (Bulgaria) Етнографски институт с музей, БАН София
    radost_ivanova40@abv.bg

Сажетак

У раду аутор нагласак ставља на теренска истраживања етнолога у прошлости и данас. Посебно се осврће на проучавање материјалне културе у другој половини 20. века. Интервју и анкета су биле основне теренске методе истраживања, док је посматрање било сведено на минимум. Новија етнолошка истраживања – проучавање свакодневне културе – повратила су у значајној мери место теренског истраживачког рада. При том, савремене технике истраживања пружају нове могућности при посматрању и записивању на терену. 


Кључне речи: теренски рад, научна истраживања, културолошки шок, интервју, анкета, посматрање

Reference

Иванова, Р. 1984. Българската фолклорна сватба. София.
Маринов, Д. 1892. Жива старина. Етнографическо (олклорно) изучаване на Видинско,
Кулско, Белоградчишко, Ломско, Берковско и Врачанско, ІІІ, Русе.
Маринов, Д. 1914. Народна вяра и религиозни народни обичаи. СбНУ, кн. 27, София.
Irwin, Rachel 2007. Culture shock: negotiating feelings in the field. – In: Anthropology Matters
Journal, vol. 9 (1), 1-11.
Monchamp, Anne 2007. Encountering emotions in the field: an X marks the spot. – In: Anthropology
Matters Journal, vol. 9 (1), 1-7.
Oberg, K. 1960. Culture shock: adjustment to new cultural environments. – In: Practical Anthropology
7, 177-182.
Russell Bernard, H. 1988. Research Methods in Cultural Anthropology. London, New Delhi.
Објављено
10.08.2018.
Како цитирати
(BULGARIA), Radost Ivanova. Теренът в научните изследвания на етнолога. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 58, n. 2, p. 9-15, aug. 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/459>.
Датум приступа: 29 may 2024
Број часописа
Секција
Научни радови