Development of Management Skills for Professional Designers: an Answer to the Present Professional Crisis?

DOI: 10.2298/GEI1101129D UDK BROJEVI: 005.5:74 ; 74:331.102.24 ID BROJ: 187227148

Сажетак

У овом раду се анализира развој менаџерских вештина за профил професионалног дизајнера – „уметника-цртача“, како се често погрешно категорише. У последњих неколико година, велики број студената и професионалаца из области дизајна најчешће изјављује: „Наша професија је потцењена!“, и „Клијенти не цене мој рад!“ Да ли је дизајн заиста потцењена професија у савременом друштву? Према резултатима истраживања тржишта рада у Мексику долази се до неких занимљивих закључака везаних за поменуту проблематику: друштво обично разуме разлику у професионалном (образовном) нивоу у, на пример администрацији, али не и између типова дизајнера. Што је ужа специјализација професионалних дизајнера, то је њихова прилагодљивост мања у другим областима дизајнирања, у поређењу са другим професијама, и проблем може настати у комуникацији са клијентом. У потрази за решењем, нужно је усавршавање дизајнера у овом смеру.


Пословни свет сваким даном постаје све сложенији и захтевнији, а по питању комуницирања – одређенији. Како постоје потешкоће у комуникацији долази и до проблема због чињенице да послодавци обично не желе да одвоје онолико новца колико дизајнер тврди да вреди његов рад. Пошто се овај рад награђује све мање (у смислу цене), превладава уверење да је дизајнерска професија потцењена.


Са појављивањем нових изазова, питања која из тога произилазе захтевају нова размишљања. Начин и правила комуницирања могу бити мање или више детаљно одређени, али само од људи, тј. од појединаца, зависи хоће ли добром комуникацијом остварити већу хармонију односа и бољу ефикасност организације.


Менаџмент у свим пословним и организационим активностима чини организација људи, како би ефективно постигли жељене циљеве и ефикасно обавили задатке. Менаџмент у дизајну треба истовремено да говори језиком бизниса и језиком дизајна.


Стицање менаџерске вештине не мора бити део обавезног образовања, али је потребно да се схвати да таленат (схваћен као техничка способност дизајнера) јесте неопходан, али није довољан. Да ли је неопходно да се формира другачији дизајнер? Да ли је потребан нови струковни профил дизајнера у друштву? Какав је профил дизајнера 21. века?

Reference

Adizes, Ichak. 1999. Managing Corporate Lifecycle Paramus: Prentice Hall.
Belluccia, Raul. 2007. El diseño gráfico y su enseñanza. Ilusiones y desengaños.
Buenos Aires: Editorial Paidós.
Brea, Guillermo. 2006. El muro de los lamentos, http://foroalfa.org/es/articulo/67/
El_muro_de_los_lamentos
Debate ForoAlfa. 2009. ¿Cuáles son las causas del deterioro de la profesión?,
http://foroalfa.org/es/debate/12/Cuales_son_las_causas_del_deterioro_de_l
a_profesion
Debate ForoAlfa. 2009. ¿Por qué es tan difícil conseguir trabajo como diseñador?
http://foroalfa.org/es/debate/13/Por_que_es_tan_dificil_conseguir_ trabajo_como_disenador

ForoAlfa, http://www.foroalfa.org/
Goldratt, E. & Cox, J. 2007. La meta. Un proceso de mejora continua. (3ª.ed.). Buenos
Aires: Ediciones Granica.
Grove, Andy. 1997. Sólo los paranoides sobreviven. Buenos Aires: Ediciones Granica.

Hamel, Gary. 2000. Liderando la revolución. Bogotá: Editorial Norma.
Kofman, Fred. 2001. Metamanagement. Tomo I. Principios. Buenos Aires: Ediciones
Granica S. A.
Observatorio Global, http://www.observatoriolaboral.gob.mx/
Perona, Román. Diseñador 2009. “navaja suiza”. http://foroalfa.org/es/articulo/
193/Disenador_navaja_suiza
Pierini, Adrián. 2008. Diseñadores golondrina. http://foroalfa.org/es/articulo/149/
Disenadores_golondrina
Porter, Michael. 1997. Estrategia competitiva. (23ª. Reimpresión). México:
Compañía Editorial Continental, S.A. de C.V.
Senge, Peter. 1992. La quinta disciplina. Cómo impulsar el aprendizaje en la
organización inteligente. Barcelona: Ediciones Juan Granica.
Објављено
20.08.2005.
Како цитирати
(ARGENTINA), Fernando Diego Del Vecchio. Development of Management Skills for Professional Designers: an Answer to the Present Professional Crisis?. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 59, n. 1, p. 129-141, aug. 2005. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/452>.
Датум приступа: 24 sep. 2023
Број часописа
Секција
Научни радови