Употреба појма „култура“ у студијама савремене српске културне политике

Сажетак

Употреба појма „култура“ у студијама савремене српске културне политике


Др Весна Ђукић, Држава и култура: студије савремене културне политике, Институт за позориште, филм, радио и телевизију, Факултет драмских уметности, Београд 2010.


Научна монографија Држава и култура: студије савремене културне политике, др Весне Ђукић, редовне професорке Факултета драмских уметности Универзитета уметности у Београду, настала је у оквиру научно – истраживачког пројекта „Функција уметности и медија у европским интеграцијама: Србија 2000 – 2010“. Овај пројекат је финансиран од стране Министарства науке и технолошког развоја Републике Србије, и реализован је при Институту за позориште, филм, радио и телевизију Факултета драмских уметности, који је уједно и издавач монографије.

Објављено
28.07.2018.
Како цитирати
(SERBIA), Sonja Žakula. Употреба појма „култура“ у студијама савремене српске културне политике. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 59, n. 2, p. 257-260, july 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/443>.
Датум приступа: 29 may 2024
Број часописа
Секција
Научна критика и полемика