Хроника научног скупа Етнолошко-антрополошког друштва Србије, Гуча 1–2. октобар 2010.

Сажетак

Хроника научног скупа Етнолошко-антрополошког друштва Србије, Гуча 1–2. октобар 2010.


Етнолошко-антрополошко друштво Србије je у октобру 2010. године организовало научни скуп: „Улога етнолошких и антрополошких истраживања у процесу (де)конструисања културних идентитета. Културно наслеђе између локалних пракси и глобалних токова“. На скупу је учествовало 16 излагача из редова научних, музејских и културних радника, а посебну занимљивост представља чињеница да је међу њима била свега половина етнолога/антрополога. Ово сведочи о најмање две ствари – о вишеслојности и обухватности феномена културног наслеђа, као и о нужности његовог интердисциплинарног истраживања.

Објављено
28.07.2018.
Како цитирати
(SERBIA), Aleksandra Pavićević. Хроника научног скупа Етнолошко-антрополошког друштва Србије, Гуча 1–2. октобар 2010.. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 59, n. 2, p. 255-256, july 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/442>.
Датум приступа: 29 may 2024
Број часописа
Секција
Хронике