Миле Недељковић као истраживач друштвених, културних и етничких питања

DOI: 10.2298/GEI1102241C UDK: 39:929 Недељковић М. ID: 187977996

Сажетак

Миле Недељковић је, према досадашњим сазнањима, објавио сто два рада. Они се односе на етнологију, књижевност, фолклористику и новинарство. Посебну пажњу је посветио истраживању Шумадије, традиционалне културе Срба уопште и културе других јужнословенских народа, као и народа и њихових култура широм света. У овом раду је учињен покушај да се сагледају Недељковићеви најважнији етнолошки радови, који се баве друштвеним, културним и етничким питањима. Показало се да се он бави неким од најсложенијих, најосетљивијих и најзначајнијих тема из националне историје и културе – Косовом и Метохијом као колевком српске духовности, исламизацијом на јужнословенским просторима, Шумадијом као пијемонтом обнове српске државности, и немилом судбином Срба Граничара и њиховим изгоном из Хрватске у последњој деценији 20. века. Показало се да аутор има темељно и разуђено дело, смисао за велике синтезе, значајно научно откриће, културу вођења хронике, и једноставност и лепоту казивања, те да као такав припада самом врху савремене српске етнологије.


Кључне речи: традиционална култура Срба, исламизација, народи света, хроника, велике синтезе, значајно научно откриће

Reference

Недељковић, Миле. 1993. Крст и полумесец: најстрашнија српска раздеоба.
Београд: НИП Политика – Бијело Поље: НИП Либертас.
Недељковић, Миле. 1994. Срби Граничари: преглед насеља у Републици
Хрватској у којима српски народ чини већину на основу пописа
становништва од 15. марта 1948. године. XXII листа (предговор:
Радован Самарџић). Друго допуњено издање. Београд.
Недељковић, Миле. 1996. Записи о Шумадији. Крагујевац: Центар за научна
истраживања САНУ и Универзитета у Крагујевцу и Јавно предузеће
за радио-телевизијску и новинско-издавачку делатност „Крагујевац“.
Недељковић, Миле. 1999. Косово и светски рат: Хроника необјављеног рата.
Београд: Verzalpress.
Недељковић, Миле. 2000. Записи о Шумадији. Књига 2. Београд: Центар за
научна истраживања САНУ и Универзитета у Крагујевцу.
Недељковић, Миле. 2001. Лексикон народа света: Човечанство 2000.
Београд: Српска књижевна задруга и Јавно предузеће Службени лист
СРЈ.
Објављено
28.07.2018.
Како цитирати
(SERBIA), Brаnko Ćupurdijа. Миле Недељковић као истраживач друштвених, културних и етничких питања. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 59, n. 2, p. 239-246, july 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/441>.
Датум приступа: 29 may 2024
Број часописа
Секција
Научни радови