Profantová, Zuzana a kolektív: Hodnota zmeny – zmena hodnoty.

Сажетак

Profantová, Zuzana a kolektív: Hodnota zmeny – zmena hodnoty.


Demarkačný rok 1989. Bratislava: Ústav etnológie SAV, Národopisná spoločnosť pri SAV, 2009. (Value of Change – Change of Value. The Demarcation Year 1989. Bratislava: Institute of Ethnology SAV, Ethnological Society in SAV, 2009.)


Публикација „Вредност промене – промена вредности. Преломна 1989. година,“ аутора Зузане Профантове и других резултат је интердисциплинарног пројекта Свакодневни наративи у контексту историјских прелома у Чешкој Републици и Словачкој после 1948, 1968, 1989. и 1993. године, из перспективе динамичног развоја вредности, ВЕГА пројекат 2/6059/26 (2006– 2009), чији је руководилац З. Профантова.

Објављено
22.07.2018.
Како цитирати
(SERBIA), Marta Stojić Mitrović. Profantová, Zuzana a kolektív: Hodnota zmeny – zmena hodnoty.. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 60, n. 1, p. 153-155, july 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/428>.
Датум приступа: 29 feb. 2024
Број часописа
Секција
Научна критика и полемика