Софија Милорадовић, Музички жаргон младих и молодежный музыкальный сленг. Компаративни поглед

Сажетак

Софија Милорадовић, Музички жаргон младих и молодежный музыкальный сленг. Компаративни поглед,


Посебна издања Етнографског института САНУ, књига 76, Београд, 2012, 308 стр.


Жаргон као вид социјалног раслојавања језика првенствено се везује за говор маргиналних друш-твених група, па међу лингвистима не ужива велики углед, а нарочито за пуристе представља жигосани идиом. Стога се тек од последњих деценија 20. века повећао број лексикографских приноса овог типа лексике, као и студија о жаргону. Лексика младе популације – као друштвене групе повезане узрасним критеријумом (тј. начином живота, интересовањем и сл.) – део је свакодневне комуникације, али она је „спонтана и иновативна, живописна и живахна, узнемирујућа и узбуњујућа, оштра и неподјармљива, бунтовна до шокантности“ (15). Колико је креативан младалачки номинациони механизам, сведочи нам само један тематски слој омладинског жаргона – музички жаргон – представљен на примерима из два језика у књизи Софије Милорадовић, Музички жаргон младих и молодежный музыкальный сленг. Компаративни поглед.

Објављено
22.07.2018.
Како цитирати
(SERBIA), Marina Spasojević. Софија Милорадовић, Музички жаргон младих и молодежный музыкальный сленг. Компаративни поглед. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 60, n. 1, p. 149-152, july 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/427>.
Датум приступа: 14 june 2024
Број часописа
Секција
Научна критика и полемика