Светска економска криза као индикатор системске дискриминације миграната: пример мигрантских грађевинских радника у Словенији

DOI: 10.2298/GEI1201033S УДК: 314.15:316.662(=163.3/.6)(497.4)"2008/2009"; 338.124.4(100)(497.4)"2008/..." ID: 190801420

Сажетак

Светска економска криза може се посматрати као оквир у коме се разоткривају поједине црте друштвених, политичких и економских уређења. Случај грађевинских радника из Босне и Херцеговине и Србије на раду у Словенији, који су номинално због кризе отпуштени, недвосмислено указује на постојање системске дискриминације, засноване на националној припадности.


Кључне речи: системска дискриминација, мигранти, комодитизација, национална припадност, светска економска криза

Reference

Applbaum, Kalman. 2009. Free Markets and the unfettered imagination of value: A
response to Hart/Ortiz and Gudemen (AT24[6]). In Anthropology Today 25
(1), ed. Gustaaf Houtman, 26–27. Oxford: Blackwell Publishing Ltd.
Breznik Maja. 2005. Umazano delo, umazano ljudstvo. V Mi in oni. Nestrpnost na
Slovenskem, ur. Vesna 131–148. Ljubljana: Mirovni inštitut.
Gosar, Anton. 2005. Selected demographic impacts of migrations: The case of
Slovenia. In Migrants and Education: Challenge for European schools
today, eds. Dan D. Daatland and Jernej Mlekuž, 23–30. Ljubljana: Institute
for Slovenian Emigration Studies at ZRC SAZU.
Gudemen, Stephen. 2008. Watching Wall Street: A global earthquake. In
Anthropology Today 24 (6), ed. Gustaaf Houtman, 20–24. Oxford:
Blackwell Publishing Ltd.
Dolenc, Danilo. 2007. Priseljevanje v Slovenijo z območja nekdanje Jugoslavije po
drugi svetovni vojni. V Priseljenci, ur. Miran Komac 69–102. Ljubljana:
Inštitut za narodnostna vprašanja.
Hart, Keith and Horacio Ortiz. 2008. Anthropology in the financial crisis. In
Anthropology Today 24 (6), ed. Gustaaf Houtman, 1–3. Oxford: Blackwell
Publishing Ltd.
http://24ur.com/novice/gospodarstvo/delavski-protest-v-sezani.html, приступљено
10. 4. 2011.
http://depo.ba/front/protestna-setnja-za-zastitu-prava-radnika-u-sloveniji,
приступљено 10. 4. 2011.
http://e-uprava.gov.si/e-uprava, приступљено 10. 4. 2011.
http://tuzlalive.ba/oglasi/trazimo-gradevinske-radnike-svih-profila/, приступљено
10. 4. 2011.
http://web01.vecer.com/portali/vecer/v1/default.asp?kaj=3&id=201102250562396,
приступљено 10. 4. 2011.
http://www.bhtelecom.ba/newsarea_vijest+M5a590cd3e73.html, приступљено 10.
4. 2011.
http://www.cafe.ba/vijesti/2376_Slovenija-potrazuje-bh-radnike.html,
приступљено 10. 4. 2011.
http://www.delo.si/clanek/141640, приступљено 10. 4. 2011.
http://www.dkkslovo.com/index.php/drustvo/75-banja-luka-za-jednaka-prava,
приступљено 10. 4. 2011.
http://www.dnevnik.si/novice/aktualne_zgodbe/1042429257, приступљено 10. 4.
2011.
http://www.dnevnik.si/tiskane_izdaje/dnevnik/1042426616, приступљено 10. 4.
2011.
http://www.njetwork.org/Predstavitev-IWW, приступљено 10. 4. 2011.
http://www.novosti.rs/vesti/planeta.70.html:321490-Banjaluka-Gradjevinariogorceni-na-Sloveniju,
приступљено 10. 4. 2011.
http://www.radiostudent.si/article.php?sid=26490, приступљено 10. 4. 2011.
http://www.rtvslo.si/slovenija/zapuscenim-tujim-delavcem-230-evrov-zaprezivetje/251759,
приступљено 10. 4. 2011.
http://www.siol.net/slovenija/novice/2011/03/delavci.aspx, приступљено 10. 4.
2011.
http://www.slobodnaevropa.org/content/bh_radnici_napustaju_sloveniju_bez_eura_
u_dzepu/2329372.html, приступљено 10. 4. 2011.
http://www.superandfree.com/malioglas.asp?locale=bs&user_id=4549&id_oglasa=
14017, приступљено 10. 4. 2011.
http://www.superandfree.com/malioglas.asp?locale=bs&user_id=6755&id_oglasa=
18437, приступљено 10. 4. 2011.
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201126&stevilka=1152, приступљено
10. 4. 2011.
http://www.uradni-list.si/files/RS_-2009-028-01194-OB~P001-0000.PDF,
приступљено 10. 4. 2011.
http://www.zurnal24.si/naslovnica/ne-bomo-se-predali-203356/clanek,
приступљено 10. 4. 2011.
Објављено
22.07.2018.
Како цитирати
(SERBIA), Marta Stojić Mitrović. Светска економска криза као индикатор системске дискриминације миграната: пример мигрантских грађевинских радника у Словенији. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 60, n. 1, p. 33-40, july 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/419>.
Датум приступа: 14 june 2024
Број часописа
Секција
Научни радови