Љиљана Гавриловић, Музеји и границе моћи

Сажетак

Љиљана Гавриловић, Музеји и границе моћи


Библиотека XX век (ур. Иван Чоловић), Београд 2011, с. 192.


Књига Љиљане Гавриловић – Музеји и границе моћи трећа је у низу коју је ауторка посветила истраживањима музеја и различитих аспеката музејског рада – теми која је код нас дуго била готово сасвим занемарена. Мада она на почетку истиче да се последњих година ствари на том плану ипак померају, да питања музеја постају атрактивна и за овдашње научнике, да се појављују нови текстови и нови приступи, неке веће, значајније књиге домаћих стручњака, пре свега историчара уметности и музеолога, још увек не постоје. Тиме је важније нагласити чињеницу да иза овога подухвата, коме је циљ – како пише у уводу – да допринесе „проналажењу бољих путева од музеја до публике, између онога што људе интересује и онога чиме се музеји баве”, стоји антрополошкиња. Могло би се рећи да је баш управо Љиљана Гавриловић имала најбољу основу да напише једну овако добру музеолошкоантрополошку студију. Будући да је више година радила и као кустос у музеју, на најуспешнији начин је своје теоријско знање спојила са личним искуством, не посматрајући предмет истраживања са академске дистанце, већ као познавалац музејске праксе изнутра. 

Објављено
08.07.2018.
Како цитирати
(SERBIA), Miroslava Malešević. Љиљана Гавриловић, Музеји и границе моћи. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 61, n. 1, p. 268-271, july 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/393>.
Датум приступа: 16 oct. 2021
Секција
Научна критика и полемика