Sаborno groblje u Sentаndreji. Prošlost i nаtpisi

Сажетак

Sаborno groblje u Sentаndreji. Prošlost i nаtpisi


Приредили Наташа Вуловић, Марија Ђинђић, Владан Јовановић, Данијела Радоњић и Димитрије Е. Стефановић, Фотографије Иван Јакшић, Уредници академик Војислав Становчић, Димитрије Е. Стефановић, Београд: Српска академија наука и уметности, Одељење друштвених наука, Музеј Српске православне епархије будимске, Институт за српски језик САНУ, ЈП „Службени гласник“, 2012, 546 стр. : илустр. : 30 х 21


Лета 2012. године из штампарије „Службеног гласника” изашла је по многим параметрима значајна књига. Значајна, најпре, по својој садржини, предмету који обрађује, грађи коју доноси, по начину на који је грађа представљена и стављена на увид и коришћење заинтересованим савременицима, али и поколењима, и, најзад, по свом обиму, формату и квалитету ликовно-графичке опреме. Наиме, сам по себи изузетан је подухват приређивачког тима ове књиге да трагове вишевековног живота Срба у сентандрејској оази попише и остави за будућност. Конкретно речено, књигу Саборно гробље у Сентандреји. Прошлост и натписи чине написи о историји овога гробља, а уједно Срба исељеника – Сентандрејаца, натписи на споменицима, и то филолошки пренети и са напоредо датим фотографијама споменика са тим натписима, регистарски представљена и обрађена садржина тих натписа, епитафски натписи у сентандрејским црквама и картографски прилози, којима нам се приближава просторни распоред анализираног терена. Све је то сложено на 546 страна неуобичајеног, албумског формата (30 х 21 cm), на кунстдрук хартији, са фотографијама у боји. 

Објављено
08.07.2018.
Како цитирати
(SERBIA), Marina Spasojević. Sаborno groblje u Sentаndreji. Prošlost i nаtpisi. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 61, n. 1, p. 261-268, july 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/392>.
Датум приступа: 16 oct. 2021
Секција
Научна критика и полемика