Miroslav Válka, Sociokulturní proměny vesnice. Moravský venkov na prahu třetího tisíciletí

Сажетак

Miroslav Válka, Sociokulturní proměny vesnice. Moravský venkov na prahu třetího tisíciletí


[Социокултурне промене села. Моравско сеоско подручје на прагу трећег миленијума] Masarykova univerzita – Filozofická fakulta Ústav evropské etnologie, Brno, 2011, 1–224


Аутор књиге Мирослав Валка један је од водећих савремених етнолога у Чешкој Републици и доцент на Филозофском факултету Масариковог универзитета у Брну, где предаје на Институту европске етнологије. Како сâм аутор наглашава у Уводу (стр. 5–8) свог дела – село и његова култура увек су били у средишту етнолошких (етнографских) испитивања, а таква истраживања имају дугу традицију на Филозофском факултету Масариковог универзитета у Брну. У том смеру наставља рад савремени Институт европске етнологије овог универзитета, а један од плодова тога рада представља и ова књига. Она је усредсређена на „проблематику руралне популације у другој половини 20. столећа и почетком трећега миленијума”, а тај период означен је као преломни из три разлога: 1) ликвидирана је социјална категорија земљорадника који привређују на наслеђеном земљишту; 2) традиционална технологија земљорадње, преношена међугенерацијском трансмисијом, замењена је модерном технологијом заснованом на експериментал-ним истраживањима научних институција; 3) културни узори утемељени на хришћанској традицији, породичним односима и суседској сарадњи и помоћи надограђени су новим узорима индивидуализованог друштва. 

Објављено
20.07.2008.
Како цитирати
(SERBIA), Miloš Luković. Miroslav Válka, Sociokulturní proměny vesnice. Moravský venkov na prahu třetího tisíciletí. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 61, n. 1, p. 259-261, july 2008. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/391>.
Датум приступа: 16 oct. 2021
Секција
Научна критика и полемика