Библиографија радова о традиционалној култури и фолклору у Гласнику Етнографског института САНУ– 50 књига. 2. део (народно градитељство и култура становања, исхрана и популарна култура)

DOI: 10.2298/GEI1301201M UDK: 014 "GLASNIK ETNOGRAFSKOG INSTITUTA SANU"1952/2010"

Сажетак

Библиографија радова о традиционалној култури и фолклору у Гласнику Етнографског института САНУ– 50 књига. 2. део (народно градитељство и култура становања, исхрана и популарна култура)

Објављено
08.07.2018.
Како цитирати
(SERBIA), Biljana Milenković Vuković; (SERBIA), Sunčica Glišić. Библиографија радова о традиционалној култури и фолклору у Гласнику Етнографског института САНУ– 50 књига. 2. део (народно градитељство и култура становања, исхрана и популарна култура). Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 61, n. 1, p. 201-257, july 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/390>.
Датум приступа: 16 oct. 2021
Секција
Библиографијe