Мит о бесмртности у савременој популарној култури. Студија случаја о Тошету Проеском

DOI: 10.2298/GEI1301009S UDC: 784:316.75(497.7)"200" 784.071.2:929 ɉɪɨɟɫɤɢ Ɍ.

Сажетак

У раду се испитује преплитање смрти и идеологије у сфери популарне културе и то на примеру посмртне судбине Тошета Проеског, македонског поп певача чија огромна популарност не јењава ни након његове смрти. Вест о изненадној смрти двадесетогодишње поп звезде експлодирала је у јавности, заузимајући ударни простор свих врста медија. Ауторка се фокусира на све оно што је уследило након овог трагичног догађаја и „медијске узбуне“ која је њиме била изазвана и покушава да одговори на низ питања. На који начин су обликовани његова посмртна популарност и идеје о његовој посмртној егзистенцији? Можемо ли у овом случају да идентификујемо неку врсту култа популарног хероја и да ли је могуће препознати заједничке елементе или чак обрасце на основу којих се одвија посмртна судбина (новорођених) звезда? Да ли је у оваквим случајевима реч о својеврсним митовима о бесмртности? И, да ли се поп звездама подижу споменици или су они резервисани само за националне хероје?


Кључне речи: поп звезда, смрт, херој, култ загробног живота, мит о бесмртности

Reference

Atali Žak 1983. Buka,Ogled o ekonomiji muzike.Beograd: Vuk Karadžić, Biblioteka
zodijak.
Bart Rolan 1970. Književnost, mitologija, semiologija, Beograd: Nolit.
Brkljačić Maja i Prelnda Sandra. “Zašto pamćenje i sjećanje” u Kultura pamćenja i
historija, ur. i pr. Maja Brkljačić i Sandra Prlenda. Zagreb: Golden Marketing i
Tehnička knjiga, 7-19.
Kirin Jambrešić Renata 2008. Dom i svijet, o ženskoj kulturi pamćenja. Zagreb: Centar
za ženske studije.
Lukić Krstanović Miroslava 2012. Spektakli XX veka; Muzika i moć, Beograd:
Etnografski institut SANU, posebna izdanja knj. 72.
Mulder-Bakker B. Anneke 2002. “The Invention of Saintliness: Text and Context” (3-
25) in The Invention of Saintliness, London: Routledge.
Stevnović Lada 2009. “Rekonstrukcija sećanja, konstrukcija pamćenja – Kuća cveća i
Muzej istorije Jugoslavije” u Zbornik EI SANU 26, 101-116.
Vernant Jean-Pierre 1991. “A ’Beautiful Death’ and the Disfigured Corpse in Homeric
Epic“ in Mortals and Immortals, Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 50-
75.
Young James 2006. “Tekstura sećanja” u Kultura pamćenja i historija, ur. i pr. Maja
Brkljačić i Sandra Prlenda. Zagreb: Golden Marketing i Tehnička knjiga, 199-216.
Објављено
08.07.2018.
Како цитирати
(SERBIA), Lada Stevanović. Мит о бесмртности у савременој популарној култури. Студија случаја о Тошету Проеском. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 61, n. 1, p. 9-18, july 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/373>.
Датум приступа: 16 oct. 2021
Секција
Тема броја