Уводна реч

Сажетак

Поштовани читаоци,


У овом броју, Гласник Етнографског института, поред прилога на различите теме, доноси и засебан тематски део посвећен проучавањима из области танатоантропологије: „Лица смрти: поп звезде, партизани, писци и обични људи“. Може се рећи да танатоантрополошка истраживања у нашој средини нису превише развијена и да савремена етнологија и антропологија по том питању представљају одраз глобалних тенденција „прећуткивања“ теме смрти. У вртлогу свакодневних друштвених промена, размишљање о смрти потиснуто је на маргине стварности. Свест о животном веку човека као стази која га неумитно води (к)рају, замењена је мноштвом актуелности и потребом за њиховом брзом „обрадом“.

Објављено
08.07.2018.
Како цитирати
(SERBIA), Aleksandra Pavićević. Уводна реч. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 61, n. 1, p. 8, july 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/372>.
Датум приступа: 16 oct. 2021
Секција
Тема броја