Друштвене и хуманистичке науке пред изазовима постдисциплинарности и тржишта. Искуства у вези са осмишљавањем, организовањем и финансирањем научних истраживања

DOI: 10.2298/GEI1302009P УДК: 303:001.8 001.1:339.13

Сажетак

Током последњих неколико деценија били смо сведоци интензивних промена света у коме живимо. Иза доминантне слике технолошког прогреса, с једне, и непрестаног нивелисања политичких моћи, с друге стране, промене су се одвијале и на свим друштвеним нивоима, задирући у суштину темељних поставки културе модерног света. Разградња традиционалних оквира идентитета, релативизација система вредности и снажни импулси личне слободе били су врста улазнице у постмодерно стање духа, које је, тежећи ка помирењу, заправо до крајности продубило јаз између цивилизације као хумане креације и цивилизације као система per se, који умногоме почива на негирању универзалних вредности човека.

Објављено
29.06.2018.
Како цитирати
(SERBIA), Aleksandra Pavićević. Друштвене и хуманистичке науке пред изазовима постдисциплинарности и тржишта. Искуства у вези са осмишљавањем, организовањем и финансирањем научних истраживања. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 61, n. 2, p. 9-10, june 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/350>.
Датум приступа: 15 july 2024