Međunаrodni nаučni skup O identitetu, CANU

  • Nenad Vujadinović (Montenegro) Fakultet umjetnosti - Univerzitet Donja Gorica
    fu@udg.edu.me
  • Stаnković Stаnković (Serbia) Институт за српски језик САНУ
    luznjakvl@sezampro.rs

Сажетак

Међународни научни скуп О идентитету


Црногорска академија наука и умјетности, Одјељење друштвених наука, Подгорица 11. и 12. април 2013. године


Идентитет је једно од најзанимљивијих питања савремених друштвених и хуманистичких наука у глобалним размерама. Питање идентитета неодвојиво је од процеса глобализације ― тачније, оно је његово наличје. Стога актуелност ове теме представља знак угрожености идентитета на различитим нивоима, о чему је, у највећој мери, и било речи на дводневном међународном научном скупу О идентитету, који је 11. и 12. априла 2013. године одржан у Црногорској академији наука и умјетности у Подгорици.

Објављено
23.06.2018.
Како цитирати
(MONTENEGRO), Nenad Vujadinović; (SERBIA), Stаnković Stаnković. Međunаrodni nаučni skup O identitetu, CANU. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 62, n. 1, p. 314-317, june 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/349>.
Датум приступа: 14 june 2024
Секција
Хронике